Organisation

Missionsstruktur

Apostolsk Kirke i Danmark (AKD) er et kirkenetværk, som består af en række lokale apostolske kirker rundt omkring i Danmark. AKD definerer sig som et fællesskab af tjenester et netværk af menigheder.

 

En del af vores DNA
Apostolsk betyder “udsendt”, og det er en grundlæggende del af vores bevægelses DNA, at vi beskæftiger os med mission i andre lande. Det gælder både projekter med fokus på socialt, samfundsmæssigt og humanitært arbejde, og projekter, hvor det kristne budskab udbredes.

 

Fælles mission i Acts Mission
Derfor har Apostolsk Kirke i årtier haft projekter på mange forskellige kontinenter, og det har givet os en stærk erfaring og et solidt setup, som er akkumuleret i Acts  Mission.

 

Team-ledelse og et professionelt setup
Acts Mission ledes af et Missionsteam, som sættes af AKDs Tjenesteteam, der er den åndelige/strategiske ledelse i Apostolsk Kirke.

Den daglige drift foregår i Servicecenteret, som er Apostolsk Kirkes landskontor, som servicerer lokale kirker med administration, økonomi, jura mm. Servicecenteret figurerer under AKDs Serviceteam, der udgør den juridiske/økonomiske ledelse. I forbindelse med servicecenteret har Acts Mission medarbejdere, der er dedikeret til hhv. administration og økonomistyring, kommunikation og ansøgning af udviklingsmidler mm.

Udviklingsprojekter
En del af projekterne i Acts Mission arbejder med udvikling af lokalsamfund og humanitære indsatser. Gennem Acts Missions medlemsskab i DMRU og CISU søges der Danida-midler. Vi arbejder aktivt for at fremme baglandets indvolvering i den humanitære side af de missionale arbejde.

 

Mission sker altid via lokale menigheder
Aktiviteterne i Apostolsk Kirke i Danmark tager udgangspunkt i de lokale danske menigheders aktiviteter. Derfor kommer initiativet til internationale missionsprojekter også altid fra en eller flere lokale menigheder, som vælger at engagere sig i et bestemt projekt eller at udsende en specifik medarbejder.

Involvering af fællesskabet
Når en lokal AKD-menighed vælger at tage ansvar for et projekt/udsendt, kan den (alene eller i en missionsgruppe sammen med andre menigheder) sammen med projektet/udsendte henvende sig til Acts Mission og søge om, at blive et projekt under AKM.

 

Missionsfacilitatorteamet vurderer ansøgningen. For godkendte projekter oprettes der en partnerskabsaftale, som fortæller om Acts Missions generelle vikår og stikker rammerne ud for det formelle samarbejde mellem Acts Mission, projektet/udsendte og baglandsmenigheden/missionsgruppen.

 

Åbner for mange muligheder
Når et projekt er godkendt under Acts Mission lukker det op for en række ydelser og tilbude fra Servicecenteret til hjælp for projektet og baglandsmenighederne: Administration af gaver, kørsel af løn og billig sygeforsikring. I akutte situationer kan der søges midler i Acts Missions nødpulje, og projektet kan gøre brug af tilbud fra os til ansøgninger om udviklingsmidler mm. Projektledere/udsendte vil blive involveret i netværksevent, og projektet synliggøres som en officiel del af af Apostolsk Kirkes aktiviteter.

vil du høre mere

kontakt os .