Dream Factory

Dream Factory

Dream Factory ønsker at gøre en forskel for fattige unge i Zambia og fattige familier med hovedsageligt enlige mødre og deres børn.

Hovedformålet er at motivere og udruste til langvarig positiv adfærd, og at skabe lokale rollemodeller og mønsterbrydere. Der fokuseres på kapacitetsopbyggende indsatser, så mennesker får redskaber til at klare sig bedre. Derudover oplyser man lokalbefolkningen i forebyggelse af Covid-19.

Ét af Dream Factory's mottos er: “Hvis du kan drømme det, kan du gøre det.” Buyantanshi Womens Empowerment ønsker at hjælpe kvinder til at blive rollemodeller i deres lokalsamfund og at videregive de færdigheder og den viden, de modtager. Programmet indeholder uddannelses- og forretningsmæssige færdigheder, sundhedsoplysning, indkomstskabende aktiviteter og mikrolån.

Gennem offentlig støtte arbejder de også med at undervise kvinder i indkomstgenererende færdigheder, lokale selvdrevne låne- og spareprogrammer (VSLA) og informationsaktiviteter for at mindske Covid-19 smitte, incl. uddeling af masker og sæbe, i fattige områder, hvor viden ikke er stor og midlerne små.

Dream Factory Academy ønsker at hjælpe unge drenge og piger til at have et sundt fritidstilbud, så de ikke hænger ud de forkerte steder, og påvirkes til brug af alkohol og stoffer. De unge trænes i fodbold og spiller turneringer, men samtidig undervises de også i emner, der hjælper dem til at skabe en god fremtid. Det er emner som uddannelse, karakteropbyggelse, kristne værdier, hiv/aids mfl.

Volontører: Gennem årene har de modtaget mange slags volontører, men nu arbejdes på at modtage studerende i udlandsophold ifm. sundhedsrelaterede uddannelser, i samarbejde med først en dansk uddannelsesinstitution og lokale samarbejdspartnere såsom en privat klinik/sygehus og de lokale sundhedsmyndigheder.

Dream Factory er startet af mennesker i Zambia og Danmark, og støttes bl.a. fra Danmark og England. Dream Factory har deres kontor og volontørbolig i Ndola, Zambia der dagligt drives af pt. 6 lokale ansatte medarbejdere og en lang række lokale frivillige medarbejdere.Det er Kirkeibyen i Fredericia, der står bag projektet i Danmark.

Følg arbejdet på www.facebook.com/dreamfactoryzambia