Farming4Life

Maria & Jens Silkjær

Uganda er et af verdens mest frugtbare lande med mulighed for at høste flere gange om året og alligevel sulter millioner. Landbrug er den dominerende økonomiske aktivitet i Uganda og er helt central for landets udviklingsmuligheder. Landbruget beskæftiger ca. 79 % af befolkningen. Derfor er økonomisk vækst og bekæmpelse af fattigdommen uløseligt forbundet med vækst i landbrugssektoren. Viden om almindelig godt landmandskab er nøglen til selvhjælp i Uganda.

Farming 4 Life vil være med til at vende kurven. Visionen er at vise næstekærlighed til ugandiske småbønder ved at give dem landbrugsfærdigheder, der kan styrke dem til at blive selvhjulpne. Farming 4 Life underviser småbønder i dyrkningsmetoden Farming Gods way. Metoden er baseret på bibelske dyrkningsprincipper og har haft stor succes. Der skal ikke investeres i dyre maskiner, men bønderne lærer i stedet at bruge de ressourcer, de har lige ved hånden. Høstudbyttet mangedobles i forhold til de lokale metoder, og der bruges mindre gødning, mindre vanding og mindre udlugning.

Organisationen bygger på tre samarbejdspartnere; Åbenkirke og International Aid Service i Danmark, og en lokal NGO, Victory Outreach Ministries, i Uganda. Samarbejdet de tre organisationer imellem skal være en vidensbro til de fattige bønder, så de med godt landmandsskab kan øge produktionen, og derved forbedre deres levevilkår. Maria & Jens Silkjær startede arbejdet og rejser flere gange årligt til Uganda for at tilse projektet.