Pilgrims International

Charlotte & Johannes Pedersen

I Moldova, som hører blandt Europas fattigste lande, driver Pilgrims International både missionsarbejde og yder humanitær hjælp. Pilgrims International hjerte er at række ud til de udsatte og glemte. Visionen er hjælp til selvhjælp, hvor Bibelens budskab er den centrale og bærende faktor.

Pilgrims International er involveret i menighedsplantning og ledertræning. De udruster og hjælper østeuropæiske missionærer i deres arbejde, og sammen med lokale kristne er de med til at plante nye menigheder i unåede områder. Målet er at fremme kristent, evangelisk arbejde i Moldova og at arbejde for kristen enhed.

Trafficking, prostitution og misbrug er store udfordringer i Moldova Pilgrims International er med til at opstarte og støtte rehabiliterings- og nødhjælpscentre, hvor folk kan komme og modtage varm mad, tøj og omsorg. Der arbejdes også forebyggende mod prostitution og misbrug på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Arbejdet med forebyggelse af traficking er intensiveret de senere år, hvor der er oprettet et hjem for piger fra socialt udsatte familier og et center for teenagere og unge, der hjælpes til at få en uddannelse og et arbejde.

Hvert år arrangeres sommerlejre for børn, teenagere og unge studerende, hvor omkring 600 deltager. 50% af den arbejdsdygtige befolkning i Moldova er udrejst, og børn vokser op uden forældres nærvær. Disse lejre møder børnenes behov for voksenkontakt, og er en mulighed for vise dem Jesu kærlighed i ord og praksis.

Hver vinter hjælper projekt “Sult & Kulde” mange hundrede fattige og nødstedte familier med mad og brændsel. Familierne har intet sikkerhedsnet under sig og ingen steder at bede om hjælp. I langt de fleste byer er der lukket for fjernvarmen, og befolkningen må selv finde veje til at klare sig gennem den barske vinter. Nødhjælpen bringes direkte til den enkelte familie – ofte under ekstreme vinterforhold.

Charlotte & Johannes Pedersen har pioneret arbejdet siden 1994.

OMRÅDE
tAGS

This post has no tags yet!