Rescue Mission

Rescue Mission

Rescue Mission i Rumænien ønsker at række ud til indsatte med budskabet om Guds kærlighed i ord og handling. Evangeliet forkyndes med vægtlægning på Guds kærlighed, nåde og tilgivelse. Der formidles håb og tro på fremtiden midt i en til tider næsten ubærlig hverdag.

Udover møder i fængslerne tilbydes de indsatte et bibelskolebrevkursus. Der ydes også praktisk hjælp, hvor det er muligt. Til jul gennem pakker med de mest basale ting som toiletpapir, søbe, barbergrej, strømper mv., og i løbet af året med kuglepenne, brevpapir og frimærker, som giver de indsatte mulighed for at skrive til deres pårørende.

Rescue Mission har i mange år centreret sig om særligt to fængsler, Auid og Arad, som tilsammen har mere end 3.000 indsatte. Målet er nu at udbrede arbejdet og plante menigheder i alle 42 fængsler i Rumænien. Rescue Mission finder og identificerer sunde menigheder i de byer, hvor der findes fængsler. Her trænes og udrustes mænd og kvinder, som ønsker at indgå i missionen, og efterfølgende gives sparring og supervision. Der arrangeres hyppige missionsture til fængslerne i Rumænien. Den daglige ledelse af arbejdet forestås af en rumæner med navn Cosmin, mens Karsten Møller er bestyrelsesformand for Rescue Mission.